Balanssinnet

Balanssinnet är det som håller reda på kroppens riktning i förhållande till tyngdkraften och hjälper oss att bibehålla en god kroppsställning. Detta är något som är väldigt viktigt när vi t.ex. ska lära oss att cykla. Balanssinnet kan delas upp i flera olika delar.

Balanssinne hos en flicka

Equilibrioception

När vi rör på huvudet kommer vätska i innerörats båggångar i rörelse, vilket sinnesceller i innerörat signalerar till hjärnan. Hjärnan får information om huvudets läge och rörelser via en vätska som finns inuti dina öron.

Synen viktig för balansen

Om du blundar och samtidigt står på ett ben känner du säkert att det blir mycket svårare än om du tittar. Via synen får också hjärnan information om kroppens ställning.

Muskelspänning

När man spänner musklerna skickas samtidigt signaler upp till hjärnan och tillbaka om musklernas läge i rummet. Om du lyfter ett ben rakt upp åt sidan går det blixtsnabba signaler om att du måste kompensera med muskler på andra ställen i kroppen för att bibehålla balansen.