Risker med stödhjul på barncykel

Det finns klara risker med att lära sig cykla på en tvåhjuling om man använder stödhjul. Att sätta små barn på en cykel med stödhjul redan vid 2 års ålder kan försvåra inlärningen. Många förespråkar att man ska skjuta på debuten tills att barnen är fysiskt mogna att cykla utan stödhjul. "Vi hade ju inga kryckor när vi lärde oss att gå", är en vanlig argumentation.

1. Stödhjul ger falsk säkerhet

Stödhjulen gör att små barn kommer upp i hastigheter som de inte klarar av att hantera. De är inte fysiskt mogna att samtidigt kunna balansera, styra, bromsa och fatta avgörande beslut.

Stödhjulen gör också att man lätt missbedömer avstånd till kanter på sidan om cykeln, t.ex. trottoarkanter.

2. Felaktig balansinlärning med stödhjul

Dessutom tränas balansen på cykeln fel eftersom hjulen balanserar åt barnet. På ett något ojämnt underlag tappar ibland bakhjulet greppet då något av stödhjulen lyfter upp cykeln. Vid tvära kurvor kan det ofta hända att cykeln välter.

Stödhjulen gör det omöjligt att luta cykeln inåt i kurvan. Tvärtom gör stödhjulen att barnet lär sig att luta utåt för det svänger enklare. När barnet sen ska gå över till cykel utan stödhjul är tekniken och balanssinnet är feltränat.

Mera läsning om riskerna med stödhjul

Om du vill läsa mer om risker med stödhjulen på små barncyklar kan du klicka dig vidare till följande hemsidor.

Trafiken i skolan
Stödmaterial för lärare

NTF
Att börja cykla

Vårt första barn hade en cykel med stödhjul medans vårt andra bara körde med balanscykel. Nu är ju barn olika, men vi upplevde otroligt stor skillnad i balans och hur fort det gick att lära sig cykla. Läs vår introduktion om balanscykel här.